T38 Perfilada

Perfilada
7,39 m.
4 places en circulació
4 places per a dormir
Opció motor CITROËN/FIAT

Hi estic interessat!