T45 Caputxina

7,28 m.
5 places en circulació
6 places per a dormir
Opció motor CITROËN/FIAT

Hi estic interessat!