Alba 426

6,20 metres amb llança inclosa
MMA 1000/1100/1300
llit doble transversal + lliteres fixes + llit doble per muntar sobre menjador

Hi estic interessat!