Alba 496

6,70 metres amb llança inclosa
MMA 1100/1200/1300
llit doble transversal + 2 lliteres fixes + llit doble per muntar sobre menjador