Caravana Allegra 450

7 m. amb llança inclosa
MMA 1400/1500
Llits bessons + llit doble a composar sobre menjador

Hi estic interessat!