Caravana Allegra 475

7 m. amb llança inclosa
MMA 1350/1500
Llit doble tipus francès + llit doble a composar sobre menjador

Hi estic interessat!