Caravana Antarès 455

6,40 m. amb llança inclosa
MMA 1100/1200/1500
Llit doble tipus francès fix + llit doble a composar sobre menjador

Hi estic interessat!