Alba 496

6,70 m. amb llança inclosa
6 places
Llit doble i dues lliteres longitudinals fixes. Menjador convertible en llit doble
MMA 1.300 Kg